CIAMIS — Nyangku mangrupa hiji ngaran upacara adat pikeun ngahormatan karuhun anu geus nyebarkeun ageman Islam di Tatar Galuh, wewengkon anu kiwari dipikawanoh ku Kabupatén Ciamis, bagian wétan Jawa Barat.

Upacara éta dilaksanakeun saban tauna dina bulan Mulud dina kalendar Islam, di wewengkon Kacamatan Panjalu. Kacamatan éta diyakini minangka puseur Karajaan Panjalu dina mangsa katukang.Upacara éta pisan anu dilaksanakeun poe Kemis (11/3).foto : http://urangciamis.blogspot.com/

Acara anu dilaksanakeun di Panjalu éta lumangsung hikmat kalayan disaksian rébuan masarakat ti sagala wewengkon, kaasup warga sarta sasipuh Panjalu sarta para pajabat pamaréntah Daerah Kabupatén Ciamis.

Nurutkeun carita anu terus diturunkeun sacara lisan di masarakat Panjalu, Nyangku mangrupa babasan hatur nuhun ka sasipuh ngaranna Borosngora, anu geus mawa Islam ka wewengkon Panjalu.

Minangka babasan tarima kasi éta,nepi ayeuna masarakat Panjalu tetep ngajaga kelestarian alam sarta budaya, sarta tetep ngalaksanakeun upacara Nyangku.

Ku yasana Borosngora ogé, wewengkon éta ngabogaan ngaran badag alatan ti ditu ngembang ageman Islam ka wewengkon anu leuwih lega.

Tapi, masarakat satempat henteu nyaho ayana astana Borosngora. Sedengkeun anak ti Borosngora, nyaéta Prabu Hariang Kencana Putra dimakamkan di Dinya Léngkong.

Astana Hariang Kencana aya di hiji pulo anu disebut  Nusa Larang di taneuh salega 40 héktar di tengah Dinya Léngkong anu ngabogaan lega kira-kira 70 héktar. Astana éta jadi tempat ziarah upacara adat Nyangku.

Upacara éta dimimitian ku menggelar doa babarengan ka karuhun Panjalu. Saterusna dipungkas kalayan ngabersihkeun barang-barang pusaka titilar Karajaan Panjalu, kaasup hiji pakakas utama hiji pedang bobogaan Borosngora.

Nurutkeun carita anu dipercaya masarakat satempat, pedang kasebut mangrupa pamere ti Sayidina Ali bin Abi Thalib RA ka Borosngora minangka kado geus lulusna Borosngora diajar ageman Islam di Mekah.

Nepi ka ayeuna ku masarakat Panjalu di Tataran Galuh, pedang éta dianggap minangka barang sakral. Masarakat satempat ngayakinan yén cai urut kukumbah pedang éta ngabogaan sagala rupa khasiat.

Ayeuna barang-barang pusaka éta ditunda di hiji tempat husus. Tempat éta aya di musieum anu disebut  Bumi Alit anu mindeng didatangan ku wisatawan ti sagala  wewengkon.

Samentara éta, upacara Nyangku kalayan ngabersihkeun barang pusaka dilaksanakeun sacara ati-ati kalayan ngagelar upacara adat anu sarta sakral.

Barang pusaka kasebut dibawa ku para warga maké pakéan has adat sunda sarta pakéan Muslim sacara babarengan. Barang éta dibawa ti Bumi Alit nuju pulo Nusa Larang di Dinya Lenkong anu berjarak kira-kira 500 méter.

Waditra rebana milu leumpang ngabring iring-iringan, ti Bumi Alit nuju Dinya Léngkong. Rombongan menyeberangi Dinya Léngkong ngagunakeun parahu nuju Nusa Larang tempat dimakamkannya Hariang Kencana.

Di tempat kasebut para nu mawa barang pusaka sarta sasipuh Panjalu ngagelar doa sarta shalawat ka Nabi Muhammad dipingpin ku kuncen Bumi Alit, Aleh Wira Atmaja.

Réngsé shawalat di Nusa Larang barang pusaka kasebut dibawa balik ka alun-alun Panjalu pikeun dibersihkeun di hareupeun rébuan jelema sarta para pajabat pamaréntah wewengkon.

Upacara eta , numutkeun Bupati Ciamis Engkon Koswara, lain ngarujuk dina musyrik, minangka keur pengabdian masarakat sunda di Ciamis hususna masarakat Panjalu anu ngahormatan para karuhun, sarta saréatna muji syukur ka Alloh SWT.

“Sawatara hal anu bisa dicokot hartina, acara Nyangku éta lain musyrik, lain menyembah pakakas-pakakas, lain pikeun menyembah keris, tapi minangka simbol penghormatan,” kecap Enkon.

Manéhna ngécéskeun, acara kasebut minangka penghormatan luhur jasa-jasa karuhun anu geus digawé teuas kalayan sakuat tanaga ngadegkeun nagara, sarta nyebarkeun ajaran ageman Islam di Tatar Galuh Ciamis melalaui Panjalu.

Ku kituna Bupati salempang lamun upacara Nyangku leungit kitu waé, sumawona lajuning ngembangna jaman kalayan generasi masarakat anu terus terusan.

Nurutkeun Bupati, kawas diamanatkan Borosngora, anu geus méré kahirupan kalayan nyebarkeun ajaran ageman Islam ka sakumna warga Panjalu sarta Ciamis, nepi ka kiwari masarakat satempat tetep nyekelan teguh dina Islam.

“Ieu minangka sumanget sarta dorongan yén budaya éta kudu diteruskeun, alatan lamun henteu urang ngeunaan kaleungitan obor,” 

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *