Redaksi

Ngeunaan Kami

Loka balebat.net ieu mangrupa tarékah anyar ti Majalah Sunda Balébat nu kungsi ngajomantara sababaraha waktu kalarung. Eusining ieu loka tetep mangrupa warta dina basa Sunda, ogé aya pedaran ngeunaan sajarah tur kabudayaan, sarta sagala rupa hal nu pakuat-pakait jeung kasundaan.

Tinangtu, naon-naon anu kapidangkeun dina balebat.net ieu jauh kénéh tina kasampurnaan. Réa kénéh nu goréngna tibatan nu alusna. Ku kituna kami narima pisan sagala rupa kritik jeung usul, anu bisa ngabalukarkeun ieu loka jadi leuwih hadé, leuwih alus ti waktu ka waktu.

Sok sanajan nu kapidangkeun téh réa kénéh kakuranganana, tapi kami tetep gedé haté, sakaligus miboga harepan sangkan ku ayana balebat.net ieu urang bisa babarengan ngariksa, ngaropéa, sarta ngamumulé Sunda jeung kasundaan. Cag!

 

Info :  redaksi@balebat.net