Sanggeus hiber salila 28 taun, Adipura, piala lambang kabersihan lingkungan kota di Indonésia akhirna mulang deui ka Kota Bogor. Panungtung, Kota Bogor meunang pangajén piala Adipura téh taun 1995.

Piala Adipura ieu dipasrahkeun langsung ku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya ka Wali Kota Bogor, Bima Arya di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedong Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, poé Salasa (28/2/2023), jeroning acara Anugerah Adipura 2022 Kementerian Lingklungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Wali Kota Bogor Bima Arya katempo bungah pisan nalika nampa piala Adipura ti Ibu Menteri. Ogé aya kajadian anu rada béda mangsa Bima Arya keur di panggung téh. Biasana para wawakil pamaréntah daérah nu meunang pangajén Adipura ngan dibéré waktu sababaraha detik waé atawa kurang tina samenit di luhur panggung ti mimiti sasalaman jeung Ibu Menteri, difoto bareng sabéngbatan, laju sasalaman jeung Sarwono Kusumaatmaja salaku Pupuhu Déwan Pertimbangan Adipura, sarta Direktur Jénderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya, Rosa Vivien Ratnawati. Anu ngawilujengnakeun téh formalitas pisan.

Tah, palebah Bima Arya nu naék ka panggung mah, aya acara ngobrol heula jeung Ibu Menteri, tos kitu, Ibu Dirjén gé milu nimbrung, jadi wé waktu keur Bima Arya di panggung mah rada lila. Katambah pangatur acara (MC) gé sigana surti kana kajadian nu keur lumangsung, manéhna henteu buru-buru nyalukan pinunjul satuluyna.

Saréngséna acara di Gedong Manggala Wanabakti, piala Adipura laju diboyong ka Kota Bogor. Satepina di Bogor, piala Adipura langsung diarak ngaliwatan jalan-jalan protokol di Kota Bogor. Wali Kota Bogor katut Wakil Wali Kota tumpak mobil bak nu kabuka sabari ngangkat piala Adipura sajajalan anu dipapagkeun ku masyarakat anu kalintang suka bungahna.

Tadina mah tempat panungtung arak-arakan téh rék di lapangan Sempur, tapi akhirna mah acara pamungkasna dilaksanakeun di buruan Kantor Wali Kota Bogor. Dina pangbagéana, Bima Arya nganuhunkeun kana partisipasi warga masyarakat dina ngajaga kaberesihan lingkungan, ogé ka jajaran Dinas Lingkungan Hidup anu geus daria dina ngalaksanakeun tugasna. (HMA)

By redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *