Aya Taman Sri Bagénda

“Taman Sri Bagénda”. Kitu sebutan urang lembur Jambé Ki-Una (Jamkin), Kampung Sindangbarang nu ka asup wilayah Désa Pasir Eurih Kecamatan Tamansari, pikeun hiji kulah/balong nu ukuranana kurang leuwih 45 m x 15 m. Balong nu caina semu héjo ku lukut jeung laukna baradag, sagedé-gedé bitis kolot ieu, salawasna mah teu pernah saat, najan sisi-sisina ngan saukur dibénténg ku batu-batu alam nu disusun rapih, ogé ku ayana sumber cai ti sumur Jalatunda nu ngamalir ka dieu, nu saterusna mah ngocor ka Cipamali. Sapintas mah teu aya nu anéh ti kulah Taman Sri Bagénda ieu, tapi lamun ditilik leuwih anteb bakal katémbong aya hal-hal nu matak ngahudang rasa panasaran.

Susunan batu nu ditata rapih diunggal sisi kulah ieu ngajadikeun cai dina kulah téh teu ngarembes ka luar, padahal taneuh nu aya béh kaléreun balong mah leuwih handap. Kitu ogé jalan cai ti mimiti sumur Jalatunda tepi ka balong, jigana mah lain jijieunan jalma ayeuna, “nuansa” baheulana karasa pisan.

Tapi teu bireuk deui, nu ngajadikeun kulah ieu nyieun kapanasaran téh nyaéta ku ngaranna nu ahéng. Taman Sri Bagénda, katut tangtu waé, sumur Jalatunda jeung walungan Cipamali. Hal-hal éta nu ngabalukarkeun ieu tempat jadi pangjugjugan para panalungtik sajarah, boh ku para volunteer nu masih amatiran, ogé ku panalungtik ti instansi pamaréntah, saperti ti pusat Penelitian Arkéologi Nasional Jakarta, Jurusan Arkeologi Universitas Indonesia, jeung teu katinggaleun oge ti Balai Arkéologi Bandung.

Kampung Sindangbarang, ceuk kolot baheula mah disebutna Lembur Taman. Kitu ogé kecamatanana dingaranan Tamansari, lamun direndengkeun jeung Taman Sri Bagénda, satiluna tempat ieu ngakandung kecap taman. Moal kitu baheulana di tempat ieu aya taman? Agus Aris Munandar, Doktor Arkéologi ti Universitas Indonesia, méré hipotésis ngeunaan hal ieu. Anjeuna nerangkeun yén bisa jadi baheulana di palebah dieu téh memang aya taman, pikeun nambahan éndahna ieu taman sok dipapaésan ku ayana kulah. Tah! Kulah nu ayeuna nyampak kénéh nu katelahna Taman Sri Bagénda téh kamungkinan mah titinggal ti taman nu baheula kungsi aya. (HMA) (pdf)

 

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *